OD 30.1.2018 nebudu již nadála využívat web stránek. Veškerou činnost spojenou s astrologií, výkladem z karet se na mne mohou dál obracet již jen stávající klienti!

Neslíbím vám životního partnera, ani vyřešení vaší finanční situace, natož vám nebudu říkat o sladké výhře v loterii.

 Řeknu vám pouze to, pro co jste se rozhodli.

Řešení problémů, je naše životní cesta, naše pochopení toho, kdo jsme.

Co je pravda a co lež ukazuje realita života a naše emoce.

Znát budoucnost, může jen ten, kdo je rozhodnutý pro změnu. Když nemáš odvahu měnit to, pak nehledej v kartách lepší budoucnost!

Jak na nebi tak i na zemi a jak na zemi, tak i na nebi

............
Podobenství o rozsévači
 

...Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů, Johana, manželka Herodova úředníka Chuzy, také Zuzana a mnoho jiných, které ho podporovaly ze svých prostředků.

Když se začala scházet velký zástup (neboť lidé z jednotlivých měst proudili za ním), promluvil v podobenství:

"Vyšel rozsévač, aby rozséval své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, až je udusilo. Jiné však padlo do dobré země, a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu."

Když to dořekl, zvolal: " Kdo má uši k slyšení, slyš!"

Učedníci se ho ptali, co je to za podobenství. Řekl jim: " Vám je dáno znát tajemství Božího království, k ostatním mluvím ale v podobenstvích, aby hleděli, ale neviděli a slyšeli, ale nerozuměli."

Zrno v tom podobenství, je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s radostí přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v době pokušení odpadají. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolana bývají dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší Slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přináší užitek.

Nikdo nerozstvítí lampu, aby ji přikryl nádobou, nebo postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude poznáno a nevyjde najevo. Proto dávejte pozor na to, jak posloucháte. Tomu, kdo má, totiž bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co si myslí, že má."

 

ev. podle Lukáše