Magie

Nebudu se snažit vysvětlovat magii z onoho úplně odborného hlediska, ale takříkajíc i pro člověka naprosto nezasvěceného. Ono totiž pod pojmem "magie" si stále většina lidí představuje něco opravdu zrůdného, až strašidelného.

Nelze je za to nějak soudit, nebo se jim vysmívat. Můžeme pouze "vysvětlovat". Knih a velmi odborných knih na toto téma, je myslím tak akorát a to dokonce i v češtině.

Jenže...tyto knihy si koupí spíše člověk, kterého to přitahuje. Člověk, který se o to nezajímá, nebo ho to děsí, si maximálně přečte někde nějaký článek, který je publikovaný tak..., tak zjednodušeně, že potom ani samotní příznivci neví, co je pravda a co iluze :-D.

Ano, opět se opřu do médií, které razí hesla: "stručně, krátce, jasně". Tím přispívají vlastně k demagogickým informacím. Ale, co by člověk neudělal pro nějakou tu popularitu,že? :-).

"Profící" v této oblasti, byli a jsou, svým způsobem geniálně šílení, nebo šíleně geniální. :-D Myslím i tu odvahu a trpělivost, louskat všechny šifry a symboly...

Z čeho se skládá slovo "magie" jsem vysvětlila na původním webu a je to stále dostupné.

Laici, znají rozdělení magie hlavně pod barevným přívlastkem. Černá, bílá, ale i další barvy. Co se tedy tímto rozdělením míní?

Černá magie, není zlá, nebo hrozivá. Budete se divit, ale aniž bychom si to uvědomovali, používáme jí běžně.

Touto magií se rozumí, změnit něco z vlastní vůle - tedy, ne podle přirozeného běhu vesmíru. Zde nepatří jenom kletby, ale i uzdravování lidí. Využívání sil ve svůj ( nebo někoho jiného) prospěch, ale i neprospěch.

I když neznáte zaříkadla, či šifry, jak přivolávat, vyvolávat démony a jiné "postavy", jste mocnými čaroději.

Chci tím říct, že nedokážete měnit počasí, přivolat si v pustém lese taxi, ALE... slovy NIKDY, nebo NAVŽDY spoušíte machanismus - DĚJ SE VŮLE TVÁ, tedy STANIŽ SE! Zkuste si někdy uvědomit, kdy tato slova a jak často používáte běžně.

Bílou magií se rozumí vše v souladu s vesmírnými zákony. Sem patří rituály a jiné obřady v určité dny, noci, hodiny. Záleží na postavení planet. a jiných dalších.

Na čistou magii, nezneužitou různými sektami, nebo jinými individui, není proto třeba pohlížet s "odporem".

Vždyť veškeré mocné nástroje mají vždy 2 strany mince. Jedni tímto nástrojem ovládají a jiní pomoci těchto nástrojů pomáhají.

Nechat se vést intuicí - ne strachem, je správná volba.

Zvěsti o uhranutí a kletbách, patří spíš trošku do sci-fi. Setkala jsem se ve své praxi z mnoha lidmi, kteří žádali o radu, neb se jim zdálo, že jsou prokleti.

Věřte, je těžké zachovat si v tomto případě chladnou hlavu. Jelikož, když k vám přijde vystrašená paní s absolutním přesvědčením, že má děsivé sny, pocit že jí někdo pronásleduje, nic se jí nedaří a je si naprosto jistá, že jí někdo proklel. Uf uf uf...

Paní neodejde s klidem, když jí budu uklidňovat, že jí nikdo nezaklel. To, že vlastně ona stvořila onoho "bubáka" sama - se těžce vysvětluje. Většinou lidé, ne jenom tato paní, chtějí slyšet, že jsou lapeni nějakou "duší", kouzlem, kletbou a musí za každou cenu odejít s nějakým protizaklínadlem, amuletem.

Co se vlastně odehrává na "oné mentální úrovni", když se dostaví tyto stavy?

V článku www.hannymystic.eu/otazky-a-odpovedi/ jsem nastínila jak na sebe působíme tzv. mentálními těly. Stejné je to i v tomto případě.

Stejné přitahuje stejné. Co to znamená. STRACH, přitáhne zase jenom strach. LÁSKA, přitahuje lásku. Určitě mnozí znáte, ale nedokážete pochopit v praxi.

Použiju opět obrázky

obr.1

 

Na obrázku 1. vidíte, že každý člověk má v sobě 2 póly. Strach/Láska. Alfa/Omega. Jin/Jang. Strach je přirozenou součástí - nedovolí nám například, skočit ze skály.  My občas, lépe řečeno - ČASTO, "krmíme" pól strachu a tím tvoříme imaginární bytosti, kterým se říká démoni, zlí duchové a nevím co ještě. Tyto bytosti nás pak zcela ovládají.

Z toho plyne, pokud "krmíme" pól LÁSKY tvoříme bytost zcela beze strachu, svobodnou, ochranitelskou. Tohoto stavu, dosahují mistři a mohou to dokázat i lidé, kteří se nevěnují nějakému duchovnímu učení, nemusí být stoupenci nového věku, ani nijak zasvěcení. Mohou toho dosáhnout i nevědomě!

 

Denně se setkáváme s různými živými tvory a všechny ty živé organismy mají mentální těla. Já budu hovořit teď pouze o lidech. takže když se setkáváme s lidmi (nebo na ně myslíme), spojí se naše mentální těla.

obr.2

Hnědou barvou jsem na obr.2 vytvořila imaginární těla strachu, u třech postav jsem je namalovala různě velké, záměrně však větší než imaginární těla Lásky. Tito lidé se přitahují, následně spojí a zelenou barvou jsem vyjádřila, jaké imaginární tělo Strachu vzniklo.

Naproti nim je postava s větším imag. tělem Lásky. Jelikož je dost velké, odpuzuje se od opačného pólu. Pokud se tělo Lásky, spojí s dalšími těli lásky, vznikne nová obrovská bytost lásky a ta může postavy s tělem strachu "rozpustit" (uzdravit).

Z takto jednoduchého, laického popisu si lehce domyslíte, jak vzniká tzv. kolektivní myšlení. Z toho pramení politické systémy, ale i různé živelné pohromy (záplavy, tsunami, zemětřesení aj.)

 

Z výplodků lidské fantazie a zajímavosti jejich osoby, pak vznikají ony údajné duše, duchové, které vás obtěžují, mohou za vaši momentální tíživou situaci a různí lidé vás těchto "duší, démonů" zbavují.

Z výše uvedeného vyplývá, že si za různé situace můžeme sami a oět sami sobě dokážeme pomoci - věřte - jde to.

 

 

(kopírování obsahu, pouze se souhlasem)